סרטונים

​דלת סטנלי אוטומטית הרמטית לחדרים נקיים וחדרי ניתוח, STANLEY ארה"ב

למה דלת אוטומטית?

 MANUSA - מנוסה ספרד, הצגת חברה

 

MANUSA - דלתות הרמטיות לבתי חולים וחדרים נקיים

 

 MANUSA דלתות אוטומטיות מנוסה ספרד - ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה. 

Gilgen Sliding Wall System STW in Action!

GILGEN - גילגן שוויץ, דלת אוטומטית מדגם SLM עם מנגנון קריסה בחירום.

GILGEN - גילגן שוויץ, הצגת חברה